Statystyki

  • Wszystkich wizyt: 852589
  • Dzisiaj wizyt: 357
  • Wszystkich komentarzy: 14543

Wizerunki sprawców

Zastanów się zanim zagłosujesz

Powiadom UE o NAS !

Powiadom UE o sytuacji WO (!)

UWAGI do projektu z 5 02 14 r.

UWAGI Stowarzyszenia Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ;STOP WYKLUCZENIOM; do projektu ustawy z 05 lutego 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Święta Wielkanocne 2014 r.

2014-04-20-018

Najnowsze komentarze

Kalendarz publikacji

Grudzień 2016
P W Ś C P S N
« lis    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
CZAT

Witamy wszystkich Wykluczonych Opiekunów

Osób Niepełnosprawnych na CZACIE.

W tym miejscu prowadzimy otwartą dyskusję na wszystkie nurtujące Nas tematy.

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką (po lewej stronie) „NOWE PUBLIKACJE„, w których będą pojawiać się opracowane przez Nas ważne artykuły dotyczące spraw wykluczenia opiekunów ON, zmian przepisów itp., gdzie również będzie można pod nimi dyskutować na konkretny temat

Zaś w zakładce „DOKUMENTY / PLIKI” w jednym miejscu sukcesywnie będę dodawane pomoce, np.: wnioski, odwołania, skargi, ważne pisma urzędowe itd.

KOMUNIKAT

Wobec zainteresowania losem projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych z 30 października 2013 r. prosimy klikając na ten LINK na bieżąco śledzić jakie NOWE dokumenty, stanowiska, opinie itp są przez MPiPS udostępniane w sprawie

NOWOŚCI

Uwagi Stowarzyszenia Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ;STOP WYKLUCZENIOM; do projektu ustawy MPiPS z 30 października 2013 r. zostały opublikowane

 

prawa nabyte WO

Info_K27/13

 

ZWYCIĘSTWO !!!

ODEBRANIE PRAW NABYTYCH NIEKONSTYTUCYJNE !!!

  TK   –   K 27/13 (05.12.2013 r)    
http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/ezd/sprawa_lista_plikow.asp?syg=K%2027/13
TK   –   K 38/13  (21.10.2014 r)  
http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/ezd/sprawa_lista_plikow.asp?syg=K%2038/13

  • Pytania w sprawie skargi do ETPC, całą dyskusję na ten temat prosimy prowadzić klikając → TUTAJ
  • Relacja ze spotkania w dniu 16.01.2014 r. w MPiPS wraz z opublikowaniem złożonego w Ministerstwie stanowiska Stowarzyszenia Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ;STOP WYKLUCZENIOM; wobec bezwzględnej konieczności bezzwłocznego wdrożenia w życie ustawy realizującej wyrok TK z 5 grudnia 2013 r. (K27/13) → TUTAJ
  • Udostępniony został NOWY wzór wniosku o pomoc 200 zł/m-c za okres od stycznia do marca 2014 r. do ŚP → TUTAJ
  • Petycja złożona w dniu 03 lutego 2014 r. do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, której celem jest podjęcie przez Senat RP inicjatywy ustawodawczej w celu realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 5 grudnia 2013r sygn. akt K27/13 → TUTAJ
  • Losy projektu ustawy z 05 lutego 2014 r. autorstwa MPiPS o „zasiłku dla opiekuna” – tutaj przeczytasz również „pisma z Uwagami” do tego projektu → TUTAJ

Szanowni Opiekunowie, W dniu 19 lutego 2014 r. senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpoznała w swoim porządku obrad petycję Wykluczonych Opiekunów ON z 13.09.2013 r. w sprawie podjęcia: „inicjatywy ustawodawczej w celu zrównania praw osób występujących o ustalenie prawa do świadczenia opiekuńczego w związku z podjęciem opieki nad osobą niepełnosprawną bez względu na wiek ON w chwili powstania niepełnosprawności oraz przywrócenia praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom ON, jakich zostali pozbawieni po 30 czerwca 2013 r.” Treść petycji możecie raz jeszcze przeczytać pod tym linkiem → Petycja Wykluczonych Opiekunów ON z 13.09.2013 r. złożona w Senacie RP Obrady senackiej Komisji można zobaczyć pod tym linkiem → Obrady senackiej Komisji z 19 lutego 2014 r. od 09:53 do końca mowa jest o Nas. Najważniejsza informacja jest taka, że senacka Komisja, wbrew pokrętnym tłumaczeniom przedstawicielstwa MPiPS (zaś padają tam określenia o „wnuczku” itd) PRZYJĘŁA petycję do podjęcia dalszych prac nad nią (UWAGA) , niezależnych od prac MPiPS. Innymi słowy… Senatorowie nie dali wiary zapewnieniom Ministerstwa, że samodzielnie ureguluje należycie prawa ON i Nasze Opiekunów. Co z tego wyniknie nie wiadomo, ale pewne już jest jedno: samo MPiPS nie będzie decydować o Naszych losach ;) Na potwierdzenie adres www pod którym możecie zapoznać się i z przedmiotem petycji oraz z wynikiem głosowania Senatorów („Senatorowie w głosowaniu zdecydowali o kontynuowaniu prac nad petycją”) → Potwierdzenie porządku obrad oraz przedmiotu rozpatrywanej petycji

PROTEST POD SEJMEM

start 27 marca 2014 r.

Donald T. – 27 września 2011 r., w trakcie kampanii wyborczej obiecał:

” – Udało się dziś uchwalić ten program dzięki któremu na razie o sto złotych więcej będzie wypłacać dla tych, który całodobowo pielęgnują się niepełnosprawnymi. Ale już w przyszłym roku powinny być gotowe przepisy, które pozwolą traktować członka rodziny, który poświęca całe swoje życie niepełnosprawnemu nie tak jak świadczeniobiorcę pomocy społecznej, ale jako zawodowo przygotowanego do opieki, higieny i częściowej rehabilitacji. To powinno także zmienić warunki finansowe dla tych ponad 170 tys. osób, którzy swoje życie poświęcają na całodobową opiekę nad niepełnosprawnym.”

Tutaj można posłuchać owych słów tuskooszusta (od 04:20 )… NIE DOTYCZĄ ONE TYLKO SAMYCH RODZICÓW!!! (wyjaśnienie niżej)
http://ttv.pl/aktualnosci,926,n/koniec-z-zasilkiem-za-opieke-nad-niepelnosprawnymi,85071.html

Krótka pamięć czy oszustwo „premiera”?

Mamy teraz 104 tys. rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi. W roku 2011 opiekunów ON, które nabyły niepełnosprawność po 18 (lub 25 jeśli uczyli się nadal) roku życia (tzw „dorośli) i rodziców ON, które nabyły swoją niepełnosprawność przed 18 (lub 25) roku życia (tzw. „dzieci”) było 170 tys. Należy pamiętać, że nie ważny wg przepisów jest obecny wiek ON. Stąd „tzw” dziecko” może mieć 40-50-60-70 itd lat. Tyle samo lat może mieć tzw. „dorosły”.

WSZYSTKIM IM – i opiekunom ON, bez dyskryminacji czy faworyzacji, tuskooszust obiecał to samo – UZAWODOWIENIE oraz zmianę warunków finansowych! WSZYSTKIM ówczesnym opiekunom ON bez wyjątku!!!!

Teraz się manipuluje opinią publiczną i mówi się, że tzw. „dorośli” niepełnosprawni mają swoje renty czy emerytury inwalidzkie – owszem, oni mają ale nie NIE WSZYSCY, a jeśli już to często mizerne, np. ok. 760 zł – a co mają ich opiekunowie? NIC! Poza miłością do swoich bliskich schorowanych podopiecznych, poza chorobami kręgosłupa, serca etc…

Za to NIC nie mówi się w mediach, iż niepełnosprawne tzw. „dzieci” mają renty socjalne lub rodzinne, względnie alimenty, zasiłki rodzinne, a ich rodzice prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (obecnie 800 zł świadczenia +200 zł pomocy), a drugi z rodziców może pracować i taka rodzina otrzymuje większe wsparcie i to bez żadnych kryteriów (w tym dochodowych) oraz bez kontroli czy sprawują osobiście opiekę.

Pamiętać należy z jakiego tytułu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne: za rezygnację z aktywności zawodowej i podjęcie się opieki nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. Świadczenie pielęgnacyjne jest „częściową rekompensatą utraconych dochodów z zarobkowania przez opiekuna i jest przeznaczone dla opiekuna a nie jest dla ON”.

Dzisiaj przepisy widzą w 50-latku „dziecko”, a w 20-latku (jeśli nie kontynuował nauki i uległ wypadkowi lub ujawniła się choroba w tym wieku) widzą „dorosłego”.

Postawcie koło siebie dwie ON, tego 50-latka i tego 20-latka — wskażcie, który z nich jest „dzieckiem” a który „dorosłym”. Zróbcie sobie test na logikę, a ujrzycie zakłamanie w jakim żyjecie słuchając tuskooszusta i jaki zafałszowany przekaz medialny płynie w ostatnich dniach z telewizji.

PROTEST ODBYWA SIĘ POD HASŁEM:

Niepełnosprawni tzw. dorośli i tzw. dzieci – te same żołądki, te same problemy

STOP DYSKRYMINACJI

STOP WYKLUCZENIOM

i jego celem jest m.in.:

Równe traktowanie osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji niezależenie od wieku jaki posiadali w chwili powstania niepełnosprawności oraz Równe traktowanie opiekunów osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji pod względem prawnym jak i finansowym, niezależnie od wieku, w którym były osoby niepełnosprawne w momencie nabycia swojej niepełnosprawności.

Media fałszywie informują, iż celem protestu jest przyznanie „zasiłków dla opiekuna” – protest dotyczy równego traktowania opiekunów ON stąd opiekunowie będą domagać się prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, bo do niego mieli prawo jeszcze w zeszłym roku a nie „zasiłku dla opiekuna”, który nie realizuje przywrócenia praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z orzeczeniem TK z 5 grudnia 2013 r. (K27/13).

NieRząd oszukuje społeczeństwo twierdząc, iż „zasiłek dla opiekuna” (520 zł) to to samo co świadczenie pielęgnacyjne (620 zł + 200 zł pomocy). Nawet porównanie kwotowe obu tych świadczeń mówi, ze są to różne świadczenia. Dodatkowo regulowane są całkowicie odmiennymi przepisami i formami dodatkowego wsparcia.

„Zasiłek dla opiekuna” nie przywraca praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego więc nie realizuje wyroku TK z 5 grudnia 2013 r. (K27/13).

Materiały dla mediów:

1. POSTULATY PROTESTU rozpoczętego 27 marca 2014 r. pod kancelarią Sejmu RP 2. UWAGI Stowarzyszenia Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ;STOP WYKLUCZENIOM; do projektu ustawy z 05 lutego 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” oraz „Testu regulacyjnego” - jest to załącznik do postulatów z pkt 1 3. Zasada równości wobec prawa w ujęciu osób niepełnosprawnych – do poczytania

 

W dniu 25 kwietnia 2014 r. protest po 30 dniach został              zawieszony

Dn 23.10.2014r Stowarzyszenie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ;STOP Wykluczeniom; odwiesiło protest (zaw.25.04.2014r)  Powodami odwieszenia protestu były: – brak realizacji postulatów z protestu z dn 27.03.- 25.04. 2014r – dalsze łamanie w ramach Okrągłego Stołu przez MPiPS zapisów Konstytucji RP (Art.32) Protest został przeprowadzony (wraz z Rodzicami niepełnospr. dzieci) pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, oraz sejmem RP. W Kancelarii PRM zostały złożone Postulaty: 
https://mega.co.nz/#!jswGyTxD!ySMqhkI8LP10cdRLmltx8sC_1lIgl93Jj8Ddt0qiBBs

21 października 2014 r. zapadł wyrok TK w sprawie K38/13, w którym skład sędziowski Trybunału uznał art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych (tzw. kryterium wiekowe ON w chwili powstania niepełnosprawności) za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Poniżej zamieszczony jest komentarz „opiekuna matki” do pisemnego uzasadnienia tego wyroku TK:

„Przyznam, że sądziłem, że jest ono bardziej zagmatwane (takie docierały do mnie komentarze od opiekunów). Po przeczytaniu uzasadnienia jest ono dla mnie jasne (co do podniesionych argumentów i ich intencji, co do „komentarza” zawartego u końcu uzasadnienia już nie, bo nie znajduję podstawy prawnej takiego „stanowiska” składu sędziowskiego – jaśniej poniżej napiszę). Zatem TK uznał: – stosowanie kryterium dochodowego jako dopuszczalne konstytucyjnie, ponieważ w przypadku świadczeń pochodzących z redystrybucji z budżetu państwa bez wzajemności środki winny w pierwszej kolejności kierowane do osób (rodzin) w trudnej sytuacji materialnej, Co to oznacza? ŚP, SZO czy ZDO to są pieniądze ze wspólnej puli, które pochodzą z różnych podatków itd., nie są to pieniądze np. które były lokowane specjalnie na ten cel przez opiekunów czy ON, np. jak to ma miejsce w przypadku płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne czy rentowe przez osoby pracujące, zatem to „państwo” decyduje jak „jego” środki finansowe rozdysponować i ma w tym względzie względną swobodę, przy czym przyjmowane kryteria w postaci przyznawanych świadczeń muszą mieć podłoża prawne zgodne z Konstytucją (tu jest jego źródło ograniczenia swobody dysponowania państwową kasą). TK wskazuje na szereg zapisów Konstytucji RP jak i wcześniejszych orzeczeń TK, które potwierdzają możliwość stosowania kryterium dochodowego. – zakwestionował podział ON (uznał jego niekonstytucyjność) na: „dorosłe dzieci” oraz „dorosłych” stawiając śmiałe twierdzenie, że dorosły to dorosły a nie dziecko (a tak chcieli rodzice ON oraz mpips i cała reszta widzieć „swoje prawa”), – uznał konstytucyjność odmiennego uregulowania sytuacji ON, które są „dziećmi”, – za „dziecko” uznał nie stopień pokrewieństwa wobec rodzica a wyłącznie jego wiek (ile ma obecnie lat), czyli dzieckiem w ujęciu przepisów uśr może być nieletni (chyba wg TK do 18 r. ż.), ale z chwilą kiedy staje się on już dorosły (tu nie widzieć czemu nie odniósł się do k.r.o., bo powinien wykazać wg mnie iż dziecko to bodaj maksymalnie 16 latek, TK przemilczał ten fakt) nie może być traktowany jak „dziecko”, bo nim nie jest (jest wyłącznie dzieckiem ale swojego rodzica, przy czym ten fakt nie uprawnia go do odmiennego, lepszego traktowania, bo jest już dorosły), Moje zarzuty w stronę TK: – zauważył w art. 68 ust. 3 Konstytucji „dziecko”, ale „zapomniał”, że w przypadku ŚP mamy do czynienia nie tyle z „dziećmi” co z „osobami niepełnosprawnymi” (które również są wymienione w tym szczególnym przepisie), stąd wg mnie potraktował obcesowo ON, można wręcz napisać że TK skupił się w swoim orzeczeniu na „dzieciach” zapominając iż one są niepełnosprawne, a wszystko to po to, aby znaleźć (wg mnie) na silę argumentację pod swoje orzeczenie o uprawnionym odmiennym traktowaniu „dzieci”, – jest niekonsekwentny jeśli w przypadku art. 16 ust. 2 uśr (kryterium dochodowe przy SZO) uznał konstytucyjność stosowania kryterium dochodowego i to w postaci maksymalnie poszerzonej, czyli łącznie z majątkiem, oszczędnościami itd i to ON i opiekuna oraz ich rodzin, a w przypadku art. 17 uśr czyli ŚP za wystarczający uznał argument bycia nieletnim (bez kontroli sytuacji materialnej NIKOGO !!!), to tak jakby TK stosował różne Konstytucje, bowiem i ŚP jak i SZO czy nawet ZDO to są świadczenia finansowane w tych samych środków budżetowych i tak samo są redystrybucją ich, – zawarł wg mnie niczym nieuprawniony „komentarz” w pkt 8 uzasadnienia wyroku, mówiący o jego skutkach. Brzmi on następująco: ” Skutkiem wejścia w życie niniejszego wyroku nie jest ani uchylenie art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, ani uchylenie decyzji przyznających świadczenia, ani wykreowanie „prawa” do żądania świadczenia dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, jeżeli niepełnosprawność podopiecznych nie powstała w okresie dzieciństwa.” Czemu piszę „komentarz”? Bo dla mnie mimo, iż czytam uzasadnienie wyroku, to nie wiem na jakiej podstawie Trybunał twierdzi, że przepis niekonstytucyjny, który jest przepisem prawa materialnego miałby nie powodować „prawa” do ubiegania się o przyznanie ŚP dla opiekunów ON tzw. „dorosłych”? Trybunał co prawda nie orzekł o wygaśnięciu tego przepisu, ale uznał jego częściowa niekonstytucyjność (wskazując grupę podmiotową, do której m.in. ja ale i Wy należymy), a tym samym na mocy art. 145a k.p.a. została potwierdzona niekonstytucyjność art. 17 ust. 1b uśr i podstawa prawna do jego zastosowania. TK nie ma uprawnień do ingerowania w zapisy kpa, kpa daje postawy prawne i one powstają z chwilą uznania niekonstytucyjności przepisu (tak brzmi art. 145a) a nie z chwilą jego uchylenia. Za całkowicie irracjonalne (bo tu już ciężko znaleźć łagodniejsze słowo) uznaję, iż TK wspomina, że niekonstytucyjność ma nie powodować „uchylenia decyzji przyznających świadczenia” – jeśli jest niekonstytucyjność w zakresie opiekunów ON tzw „dorosłych dzieci” uznanych przez TK za „dorosłych” a nie „dzieci” to uchylenia decyzji muszą wystąpić, ponieważ ktoś posiada decyzję wadliwą prawnie, nabył prawa niesłusznie i to od lipca 2013 r. (!!!), no chyba, że Trybunał chciał przez to powiedzieć, że sam wyrok nie powoduje uchylenia decyzji przyznających ŚP (z automatu) a ma to uczynić dopiero interwencja ustawodawcy (wówczas zrozumiem intencje Trybunału), co potwierdzałoby posłużenie się przez TK sformułowaniem „popranie nabyte” (popranie nabyte świadczenia nie powinny zostać uchylane, ale one dotyczą wyłącznie opiekunów ON, które nie mają ukończonych 18 r. życia, za to nawet te decyzje powinny zostać zmienione, gdyż termin na jaki zostały przyznane nie powinien być dłuższy niż do 18 r. a mogą obecnie opiewać np. „na stałe”). Tyle tytułem mojego komentarza. ps. TK lawirował jak tylko mógł, aby nie narazić budżetu na wielomilionowe zwroty za niesłusznie odmówione ŚP dla ok 140-150 tys. grupy opiekunów ON tzw „dorosłych” – widać to gołym okiem, stąd takie orzeczenie. Za jedno doceniam to orzeczenie – Trybunał nie wystraszył się przyznać, iż kieruje się pobudkami finansowymi w swoim orzeczeniu !!! Sądziłem że będzie unikać tego tematu i szukać innych argumentów. Pójście na rękę częściowo opiekunom ON tzw dorosłych i częściowo mpips to próba, której wg mnie Trybunał nie zdał – mpips postawił TK przed faktem dokonanym i Trybunał zląkł się zobowiązań finansowych jakie mógł wywołać stając po stronie NIEPEŁNOSPRAWNYCH OSÓB, stąd stanął po stronie „dzieci”, zapominając iż „wszyscy” są niepełnosprawni i to winna być wytyczna do oceny sytuacji w tym wyroku, gdyż art. 68 ust. 3 na określeniu „dzieci” nie kończy się, tam „nie ma kopki” Ja w bądź razie wystąpię z wnioskiem o wznowienie postępowania celem przyznania mi ŚP.”

UWAGA, pilne ! Ważne tylko do 23 listopada 2014 r.

1. wzór WNIOSKU o wznowienie postępowania po wyroku TK K38/13 w sytuacji, w której opiekun ON otrzymał odmowę przyznania ŚP z powodu art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych  <——- kliknij, w treści wniosku jest krótki komentarz 2. wzór ZAŻALENIA na postanowienie MOPSu w sprawie odmowy wznowienia postępowania w sprawie ustalenia prawa do ŚP od 1 lipca 2013 r. <—– kliknij, w treści zażalenia jest krotki komentarz 3. wzór WNIOSKU o ponowne rozpatrzenie sprawy, kierowany do SKO, które wydało decyzję o odmowie uchylenie swojej decyzji w której utrzymało w mocy decyzję OPSu o odmowie przyznania prawa do ŚP z powodu tzw. kryterium wiekowego ON, jakie zostało uznane przez TK za niezgodne z Konstytucją RP <—– kliknij, w treści wniosku jest krotki komentarz

Są już wyroki WSA, które potwierdzają, iż na mocy wyroku TK z K38/13 decyzje odmawiające ŚP z powodu art. 17 ust. 1b są UCHYLANE i przekazywane do ponownego rozpoznania. Sądy uznają możliwość SKUTECZNEGO wznowienia postępowania na mocy art. 145a k.p.a po wydaniu orzeczenia TK ze sprawy K38/13 (!!!) dlatego rozważcie czy nie złożyć wniosków o wznowienia postępowań (wzór na blogu). źródło:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/322F2D6488

 

UWAGA:

Zmodyfikowałem nieco treść wniosku o wznowienie postępowania przez sporządzenie jego uzupełnienia. Uznałem, że należy tak przerobić ten wniosek, aby służył on jak najlepiej opiekunowi, a jednocześnie dał Organowi administracyjnemu jak najmniej powodów do wyszukiwania ewentualnych powodów odmowy przyznania prawa do ŚP. W tym celu napisałem UZUPEŁNIENIE wniosku o wznowienie postępowania. Ponieważ wielu opiekunów ON jest w różnych sytuacjach prawnych (składali bądź nie pewne istotne odwołania, uzyskali bądź nie pewne istotne prawa nabyte do świadczeń) stąd takie uzupełnienie wniosku sporządziłem w czterech wersjach. Kto chce skorzystać w takiego uzupełnienia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie ŚP powinien odszukać w tych 4 wersjach tej, która odpowiada jego sytuacji w jakiej znajduje się i takie uzupełnienie złożyć wg zaleceń podanych na końcu danego uzupełnienia. Składa się tylko jedno uzupełnienie wniosku (tylko te właściwe), w zależności od właściwej wersji uzupełnienia albo tylko do MOPS, albo tylko do SKO, albo do MOPS i SKO jednocześnie.

kliknij ——> Uzupełnienia wniosku <—— kliknij

 Polecane Strony:      
https://twitter.com/dyskryminowani
 
https://www.youtube.com/channel/UCxywuKbki3RfDvQ2mCgNfwQ
Facebook  - Stowarzyszenie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ;NADZIEJA;

 

UWAGA !!!                                                                                                                    Opinia prawna na podstawie której opiekunowie osób niepełnosprawnych u których niepełnosprawność powstała po 18r. życia (dorosłych) otrzymują ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
https://mega.nz/#F!HlonjLya!HpJ47duAi_1KVAhVzC1-BQ

WSPOMÓŻ

KOMUNIKATY:

 Opiekunowie pobierający Specjalny Zasiłek Opiekuńczy.

W zw z wyrokiem TK K38/13 zasiłek ten utracił podstawę swojego bytu.           Dnia 31 października kończy się okres zasiłkowy, kończy się więc negatywna przesłanka pobierania SZO w przyp. wyst o ŚP   Na nowy okr. zas.            Składajcie wnioski o przyznanie Świadczenia Pielęgnacyjnego.                           Wzór wniosku o ŚP można pobrać ze str.
https://drive.google.com/drive/folders/0B4IjygNKk8BpT0pPWElqdmkyVGs?usp=sharing
 Na str.2 przed pierwszym podpisem należy dopisać własnoręcznie : cyt                              ; Oświadczenie do Cz.I pkt1 d) – Posiadam ustalone prawo do Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego do dn ………. ;  
  

POWODZENIA !!!

14 138 Odpowiedzi na CZAT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>